Seniorské domy

Senior Domus poskytuje pomocnou ruku seniorům, kteří potřebují pomoc s každodenními životními potřebami, poskytuje seniorům nový domov a zajišťuje důstojný a hodnotný život.

Aktuálně je projekt ve fázi příprav.

Senior Domus provides a helping hand to seniors who need help with everyday life needs, providing seniors with a new home and ensuring a dignified and valuable life.

Currently, the project is under preparation.